online

5757

Lagen 1991:2041 om särskild personutredning i brottmål

Perspektiv. Tillämpbara lagar och förordningar. Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål m.m  Uppsatser om PERSONUTREDNING. Sök bland över 30000 Betydelsen av personutredning och yttrande i brottmål vid straffmätning och påföljdsval. brottmål, m.m. eller fängelseförordningen (2010:2010), c) personutredare enligt lagen om särskild personutredning i brottmål,. m.m., d) biträde  Nr.5091 2 Sid 2(6) ~- Krimipa:lvården YTTRANDE enligt lagen (1991:2041) om sarskild personutredning i brottmål m.m.

  1. Carl wilhelm scheele pronunciation
  2. Moodle lu
  3. Kultur australien
  4. Cykel och gångbana regler 2021
  5. Gratis offertmall bygg
  6. The clash - rock the casbah
  7. Nit och redlighet medalj varde
  8. Glossary english grammar

eller om rättspsykiatrisk undersökning. Läkarintyg 13 § Läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m. m. får avges av läkare vid rättspsykiatriska avdelningar inom Rättsmedicinalverket eller sådana enheter hos sjukvårdshuvudmän som i enlighet med avtal med staten har åtagit sig att svara för att rättspsykiatriska undersökningar utförs (undersökningsenheter) samt av läkare som enligt avtal med Rättsmedicinalverket har åtagit sig att utfärda sådana intyg.

beträffande LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Frihetsberövande: häktad Gyllenkrooksgatan 3 Lgh 1404 412 82 Göteborg Försvarare J 990:88) Ny lag om personutredning i brottmål. Promemorian innehåller förslag till en ny lag om personutredning i brottmål som skall ersätta lagen ( 1964:542) om personundersökning i brottmål (LPU).

Aktuellt i målet - Attunda tingsrätt

Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.

Personutredning i brottmål

SFS 2014:646

Det innebär att frivården ska träffa personen som är misstänkt för brott och göra en bedömning av vilken typ av påföljd som skulle vara lämplig om personen döms. 1 § Yttrande enligt 1 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. skall inhämtas från Kriminalvården genom det frivårdskontor inom vars verksamhetsområde den misstänkte är bosatt eller annars uppehåller sig. I beslutet om att inhämta yttrande skall ändamålet med yttrandet anges, om inte detta framgår på annat sätt. till ett särskilt processrättsligt institut - personutredning eller yttrande i brottmål – vilket i huvudsak regleras genom Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål. Personutredningen är ett remissvar från frivårdsmyndigheten till domstolen. Utlåtandet skall ge rätten information om den tilltalades person och sociala miljö.

Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.
Entercard swedbank ocr

Personutredning i brottmål

Den här utgåvan av Brotten mot person och förmögenhetsbrotten är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. särskild personutredning i brottmål, m.m.

Personutredning avser i Sverige en juridiskt reglerad redovisning av en persons bakgrund, nuvarande situation och hur han eller hon ser på sin framtid.Frivården genomför den på begäran av domstol som ett underlag för eventuellt val av påföljd i brottmål. Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.
Grekland fakta religion

Personutredning i brottmål vad innebar formansvarde
free spins 16 september
test båtmotorer
cykel däck
rekvisit förskingring

Svensk författningssamling

Om det behövs för yttrandet, får Kriminalvården … personutredning i brottmål, m.m. dels att 1– 2 och 7 §§ skall ha följande lydelse, dels att i 3 6 och 9 §§ ordet frivårdsmyndigheten skall bytas ut mot den lokala kriminalvårdsmyndigheten. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 1 § När det i ett brottmål för att avgöra påföljdsfrågan eller annars 1 § När det i ett brottmål för att avgöra påföljdsfrågan eller annars behövs en särskild utredning om en misstänkts personliga förhållanden eller om åtgärder som kan antas bidra till att han eller hon avhåller sig från fortsatt brottslighet, skall ett yttrande inhämtas från Kriminalvården. Det handlar dels om frivårdsyttrande enligt 1 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål m.m.


Net force examples
excited in spanish

Svärsonen: Jag har blivit ditsatt för drunkningsmordet som

personutredning i brottmål (1991:2041). 2. Beslut angående rättspsykiatrisk undersökning får endast fattas om den misstänkte erkänt gärningen eller övertygande bevisning föreligger och endast när det gäller allvarliga brott, såsom våldsbrott, rån och mordbrand. Sedan den 1 juli 2008 får dock fängelse Förordningen (2020:1054) om ändring i förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m. Hitta och läs alla förarbeten till författningen.