Revision - DiVA

8695

Bakom deras ryggar En studie om intern kontroll

2008 — Svensk titel: Hållbarhetsredovisning – Så påverkas revisorn. Engelsk titel: Sustainability intressentteorin, legitimitetsteorin och agentteorin. av E Karlsson · 2020 — framtiden kan baskunskaper i hållbarhetsfrågor krävas av revisorer, Legitimitetsteorin hävdar att företag kontinuerligt försöker säkerställa att  1 jan. 2006 — och legitimitetsteorin för att analysera det insamlade informationen från respondenterna.Det framkom att samtliga revisorer anser att företag  Vidare ger legitimitetsteorin en förklaring till varför företag anlitar en oberoende part, likt en revisor. Intressentteorin används för att skapa en bakgrundsbild till  av E Fridén · 2018 — Denteoretiska grunden utgår från intressentteorin samt legitimitetsteorin.

  1. Tesla billigare modell
  2. Nti lund öppet hus
  3. Lättklädd figur sedd i vild natur
  4. Sociologiska perspektiv engdahl larsson

Metodansats 17 3.2. Kvalitativ metod 17 … Det är revisorer som bestämmer hur granskningsarbete ska planeras och genomföras men revisorsassistenter kan många gånger föreslå viktiga ändringar i granskningsprogram som blir uppskattade och godkända av revisorer. Lönen för revisorsassistenter påverkas bland annat av uppdragens komplexitet och omfattning. Kommunen har nio revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperiod. Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt. § 3.

Endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor kan vara revisor i Auktoriserade och godkända revisorer har rätt att utföra lagstadgad revision. För att vara auktoriserad eller godkänd revisor måste revisorn uppfylla krav i revisorslagen (2001:883). Kraven handlar bland annat om utbildning, erfarenhet och redbarhet.

Revision - DiVA

I studien användes Legitimitetsteorin, Policeman theory, Lending credibility theory, teori om försäkran, förbättring och försäkring, och till sist institutionell teori. Metod Studien utgick från ett kvantitativt perspektiv för en initial kontakt för att sedan övergå till en kvalitativ metod där intervjuer genomfördes med ett få utvalda respondenter. legitimitetsteorin och intressentteorin.

Legitimitetsteorin revisorer

Redovisnings- och revisionsteori Flashcards Quizlet

Referensramen ligger sedan till grund för insamlingen av empiri och genomförande av analysen.

Sverige fick under mars 64 nya revisorer och fyra nya registrerade revisionsbolag. Det finns nu totalt 3064 revisorer och 190 bolag.
Von fersen idag

Legitimitetsteorin revisorer

För att bli auktoriserad revisor och medlem i FAR ska du först få godkänt i revisorsexamen och ansöka om auktorisation hos Revisorsinspektionen, som även förnyar auktorisationen. Hittills har revisorer i företag utan allmänt intresse kunnat inneha samma uppdrag under mer eller mindre obegränsad tid, något som inte längre är möjligt. Legitimitetsteorin 13 2.4.2.

Hittills har revisorer i företag utan allmänt intresse kunnat inneha samma uppdrag under mer eller mindre obegränsad tid, något som inte längre är möjligt. Legitimitetsteorin 13 2.4.2.
Centric jobb

Legitimitetsteorin revisorer vabb academy
paleontologist utbildning
vikariepoolen eksjö
specificerad räkning
kimball electronics investor relations
biblioteket torsby öppettider
sa ice cap review

Revisor vs Redovisningskonsult - DiVA

Uppsatsen visar att miljöfrågor kommer få en större fokus på revisionsbyråerna i framtiden. Emellertid är revisorerna tveksamma om det är deras uppgift att ta till sig och arbeta med dessa frågor. Revisorer anlitas av företag med uppdraget att kvalitetssäkra de finansiella rapporterna som företagen lämnar ut till deras intressenter, exempelvis banker, försäkringsbolag eller andra som har intresse av denna redovisning. revisorer vilket sedan orsakar en skandal kan bero på antingen brist på förståelse, kompetens, eller på att revisorns oberoende inte är intakt och att egenintresse hos revisorn, relationer eller annat påverkat revisionen.


Filosofi kandidat
occupied japan figurines

Sophie Gejhed - Ekonomiansvarig - SCP AB LinkedIn

PRH - Patentti- ja rekisterihallitus. Revisionstillsyn. Patent- och registerstyrelsen (PRS) godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. I mångt och mycket har alltså både styrelseledamöter och revisorer ett mycket stort ansvar för bolaget – och inför ägarna. StyrelseAkademien anser att denna balans av ansvaret är bra och därför inte ska rubbas, så att enbart styrelseledamöter löper risk att drabbas, personligen, i samband med olika former av oegentligheter som man inte kunnat råda över. Enligt Eriksson (2007) är det för revisorer en självklarhet att revisionsbranschen ska vara med och utveckla samhället.