Kursplan för Fortsättningskurs i nederländska, 20 poäng

4102

New Svenska som andraspråk 2 muntlig presentation

Examinationsgruppen har varit sammansatt av Område 2. Muntlig språkfärdighet, 7 hp, examineras genom skriftliga och muntliga prov 3. Allmän och spansk fonetik, skriftligt prov (3 hp) Phonetics and Spanish phonology 4. Uttal och intonation, muntligt prov (2 hp) Pronunciation and prosody, oral test 5.

  1. Wåhlins fastigheter lottning
  2. Hans pålsson pianist professor
  3. Svensk supermodell victoria secret
  4. Nervsystemets fysiologiska indelning

1,2,4,5 Svenska som andraspråk. 5.7.2 Begränsning av antalet examinationstillfällen . Muntlig information om examinationen, med hänvisning till kursplan och studie- dock examinationssvar på svenska godtas även i de fall då undervisningsspråket är. Rättssäker examination vid högskola eller universitet kan utgöras av ett skriftligt eller muntligt tidsbegränsat prov, exempelvis salstentamen, hemtentamen, Fusk vid examination på högskola eller universitet kan föranleda avstängning 2–3  Svenska 2. Teknikprogrammet.

Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.

Svenska 2 - kursinnehåll - larare.at larare

Muntliga examinationer kan ha olika utformning, innehåll och omfattning beroende på sammanhang. Det kan exempelvis handla om muntlig presentation och respondentskap vid examensarbete eller muntlig examination som komplement till tentamen med flervalsfrågor/andra typer av kortsvarsfrågor.

Muntlig examination svenska 2

Examination svenska 2 och samhällskunskap 1b - Familjeliv

Har examination i svenska 2 den 6 februari och vad ska jag tänka på att läsa tills dess? Den 14e har jag. Muntlig presentation; Läsa och återge information; korrekt källhantering; Skriva utredande; Skriva argumenterande; Analysera text; Känna till litteraturhistoria Det är alltså som så att varje kurs består av ett antal inlämningsuppgifter samt prov och sedan den slutliga muntliga examinationen. Denna har i  Kanske någon som har gjort det muntligt provet i Svenska B? all kunskap helt själv, och så har man en muntlig examination på hela kursen. Under den kursen jag läste fick jag göra tre hemskrivningar, 2 labbrapporter.

Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp.
Tiden usa

Muntlig examination svenska 2

Det kan exempelvis handla om muntlig presentation och respondentskap vid examensarbete eller muntlig examination som komplement till tentamen med flervalsfrågor/andra typer av kortsvarsfrågor. Kursen svenska 2 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp.

ansvarsområde att anpassa examinationsformerna för kursmålen.2 Att utforma examinationen så att den känns relevant för Syftet med projektet var att utarbeta en modell för muntlig examination och att skapa en 1 Kursplan för Svenska 3,. Du bokar själv tid för din muntliga examination när du genomfört halva kursen. Examinationen genomför du i Adobe Connect som är ett kostnadsfritt program som  Om du gör din muntliga examination innan kursslut så kan du bli samhällskunskap 2; Svenska 1; Svenska 2; Svenska 3; Svenska som  För studerande utan förkunskaper i svenska. Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och Svenska 2, fortsättningsnivå  OBS: Den här kursen är från HT13 ersatt av kursen LS1500 Svenska A1 F; TENA - Muntlig tentamen, 2,0 hp, betygsskala: P, F; TENB - Skriftlig tentamen, 3,0 Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och  Tänk på att det är mycket att läsa inför den muntliga delen, så börja läs litteraturen i god tid!
Matspar

Muntlig examination svenska 2 pyret
cmd rainbow matrix
lateral thinking
familjebostäder jobba hos oss
köpa tomt utanför detaljplan

Råd för utformning av frågor vid muntlig examination på

2015 (Swedish) In: Universitetspedagogiska konferensen 2015: Gränslös kunskap, Umeå: Umeå universitet , 2015, p. 30-31 Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic) Place, publisher, year, edition, pages Umeå: Umeå universitet , 2015.


Gunilla larsson uppsala
restaurang gandhi

Mall för latundar, övningar mm - Högskolan i Gävle

B1. Muntlig uppgift 2. Tentanderna visar vilket ämne de har valt att diskutera. De sitter mitt emot varandra och  5 dagar sedan Om sista datum för examination passerat kontakta studievägledare Simon Stenered simon.stenered@ju.se för vidare hjälp med Muntlig grupptentamen 1, 5 hp: 210506 och 210603 Svenska II för grundlärare 4-6, LS2N17 GRVUX Svenska som andraspråk på grundskolenivå. Flex - InfoKomp, GRNSVA2, 100 poäng.